Bugetul de venituri si cheltuieli al U.M.S Amarastii de Jos

Se aproba prin hotarare de catre Consiliul Judetean Dolj si consta in:

  • Transferuri de la Consiliul Judetean Dolj:sunt sume acordate pentru asigurarea serviciilor sociale, in conditiile legii, pentru cheltuieli de personal auxiliar, pentru cheltuieli de intretinere, gospodarire, reparatii capitale, extindere si modernizari, consolidari, dotari independente, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie;
  • Transferuri de la Autoritatea de Sanatate Publica Dolj:sunt sume acordate pentru cheltuieli cu medicamentele si materialele sanitare si pentru cheltuieli de personal medical;

Venituri proprii care se constituie din:

  1. Contributiile personale ale beneficiarilor,sunt stabilite prin Hotarare a Consiliului Judetean, in conformitate cu metodologia de stabilire a nivelului contributiei de intretinere in institutiile de asistenta medico- sociala, datorate de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora, aprobata prin HG nr.532/1999, cu modificarile ulterioare,la propunerea directorului unitatii medico-sociale, cu aprobarea Consiliului Judetean Dolj.
  2. Sponsorizari, donatii si alte venituri inregistrate, evidentiate si utilizate potrivit legii.