Criterii de eligibilitate

Controlul activitatii Unitatii Medico-Sociale Amarastii de Jos si al calitatii serviciilor acordate se realizeaza de institutiile abilitate ale statului,de aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, de Directia de Sanatate a Judetului Dolj, de Ministerul Muncii Familiei Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice din cadrul structurilor deconcentrate in teritoriu ale ministerelor de resort.

Criterii de eligibilitate

 • Domiciliul judetul Dolj, in special comuna Amărăştii de Jos şi localităţile limitrofe.
 • Ordinea înregistrării cererii.
 • Situaţia socio-medicală.
 • Vârsta.
 • Dosar internare complet.

Documentele necesare admiterii in Unitatea Medico-Sociala Amarastii de Jos:

 • Cerere de admitere.
 • Bilet de trimitere de la medicul de familie.
 • Adeverinta medicala de boli cronice(scrisoare medicala.alte documente medicale).
 • Grila de evaluare medico sociala (completata de catre serviciul social al primariei unde are domiciliul solicitantul).
 • Ancheta sociala.
 • Cupon de pensie.
 • Copie B.I\C.I. pt. solicitant.
 • Copie B.I\C.I pt.reprezentantul legal(alte acte din care sa rezulte gradul de rudenie cu solicitantul-certificat de nastere,certificate de casatorie,etc.).
 • Certificat de incadrare in grad de handicap(daca este cazul).