Serviciile asigurate de Unitatea Medico Sociala Amarastii de Jos:

Unitatea Medico Sociala asigura servicii medicale,servicii de ingrijire si servicii sociale.
Serviciile medicale si de ingrijire asigurate in Unitatea Medico Sociala sunt urmatoarele:

 • Evaluarea la internarea in unitate.
 • Efectuarea de măsurători antropometrice.
 • Acordarea primului ajutor.
 • Monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatură, respiraţie, puls, tensiune arterială, diureză, scaun.
 • Toaleta persoanei internate: parţială, totală la pat, totală la baie cu ajutorul dispozitivelor de susţinere.
 • Administrarea medicamentelor per os, intravenos, intramuscular, subcutanat, intradermic, perfuzie endovenoasă, pe suprafaţa tegumentelor şi mucoaselor prin seringă automată.
 • Efectuarea de imunizări.
 • Măsurarea glicemiei cu glucometrul.
 • Recoltarea de produse biologice.
 • Clismă cu scop evacuator.
 • Clismă cu scop terapeutic.
 • Alimentare artificială pe sondă gastrică sau nazogastrică şi pe gastrostomă.
 • Spălătura vaginală.
 • Masajul limfedemului.
 • Mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase locale, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor pentru evitarea escarelor de decubit.
 • Schimbarea poziţiei, tapotaj, fizioterapie respiratorie pentru evitarea complicaţiilor pulmonare pentru persoanele imobilizate la pat.
 • Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplicaţii medicamentoase locale pentru evitarea complicaţiilor vasculare la membrele inferioare pentru persoanele imobilizate la pat.
 • Îngrijirea plăgilor simple şi suprainfectate.
 • Îngrijirea escarelor multiple.
 • Îngrijirea tubului de dren.
 • Îngrijirea canulei traheale.
 • Îngrijirea ochilor, mucoasei nazale şi a mucoasei bucale.
 • Suprimarea firelor de sutură.
 • Îngrijirea stomelor şi fistulelor.
 • Evacuarea manuală a fecaloamelor.
 • Aplicarea de pampers, ploscă, bazinet.
 • Aplicarea de prişniţe şi cataplasme.
 • Calmarea şi tratarea durerii.

Serviciile sociale de care pot beneficia persoanele internate in Unitatea Medico Sociala sunt urmatoarele:

 • Asigurarea unui nivel maxim posibil  de autonomie şi siguranţă.
 • Asigurarea unor condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea.
 • Asigurarea menţinerii capacităţilor fizice şi intelectuale.
 • Asigurarea consilierii şi informării atât a asistaţilor cât şi a familiilor acestora privind problematica socială (probleme familiale, psihologice şi altele asemenea).
 • Intervenţii pentru prevenirea şi combaterea instituţionalizării cu posibilitate de abuz din partea familiei.
 • Stimularea participării la viaţa socială.
 • Facilitarea şi încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile proprii.
 • Organizarea de activităţi psihosociale şi culturale.
 • Identificarea mediilor în care poate fi integrată persoana internată timp îndelungat.

Serviciile sociale prevăzute mai sus sunt asigurate de personal specializat, angajat al unităţilor de asistenţă medico – socială.

Unităţile de asistenţă medico – socială de zi funcţionează în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătăţii privind acordarea acestui tip de servicii medicale.

Persoanele care beneficiază de serviciile de îngrijire, de serviciile medicale şi de serviciile sociale acordate în unităţile medico – sociale sunt persoane adulte cu nevoi medico – sociale care necesită, după caz, supraveghere, asistare, îngrijire,tratament precum şi servicii de inserţie  şi reinserţie socială.

Internarea în unităţile de asistenţă medico – socială poate fi recomandată de către cabinetele medicale individuale – medici de familie, unităţi de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate, unităţi sanitare cu paturi şi este condiţionată de evaluarea medico – socială aprobată prin reglementările comune ale Ministerului Sănătăţii şi ale Ministerului Muncii Familiei Protectiei Sociale si Persoanelor varstnice.

Evaluarea  socială a persoanelor cu nevoi medico – sociale internate în unităţi sanitare cu paturi se face  de către serviciul public de asistenţă socială din cadrul primăriei locale.

Evaluarea medicala a persoanelor a căror internare este solicitată de către persoane fizice şi/sau juridice este efectuată, după caz, de către cabinetele medicale individuale – medici de familie din localităţile în care domiciliază persoana respectivă sau de către unităţile de asistenţă ambulatorie de specialitate apropiate de localitatea respectivă.

Internarea în  unităţile de asistenţă  medico – socială a persoanelor prevăzute mai sus este efectuată cu avizul conducerii acestor unităţi, în limita locurilor disponibile şi a resurselor financiare.

Nu se interneaza persoane care au incheiate contracte autentificate de intretinere cu membrii familiei sau cu terte persoane.